Klachten

Bij Privékliniek Arenborghoeve doen onze medewerkers en artsen meer dan hun uiterste best u met alle zorg te omringen, vanaf het eerste telefoontje tot aan de nazorg.
We willen immers dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Voor alle facetten van onze organisatie hebben wij strikte interne richtlijnen opgezet. Zo weten we zeker dat al onze medewerkers op dezelfde manier werken, en kunt u rekenen op vertrouwde zorg.

Arenborghoeve klachtenbehandeling - Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Heeft u een klacht?

Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent.
In dat geval adviseren wij u dit eerst te bespreken met uw behandelend arts. Die zal er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich tot onze klachtenfunctionaris wenden. Die zal vervolgens proberen uw klacht  naar tevredenheid af te handelen. Levert ook dat onvoldoende resultaat op, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de NVVCC en als u daar ook niet uit komt kunt u terecht bij  de geschillencommissie, bij wie wij zijn aangesloten in het kader van de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wat moet u doen wanneer u ontevreden bent over uw behandeling?

1) Bespreek het met uw arts. Hier zijn de verschillende nacontroles ook voor.U kunt een afspraak maken met uw behandelend arts via ons telefoonnummer 077-3208300

2) Komt u er niet uit met de arts, meldt dan uw klacht bij de klachtenfunctionaris. Dit is binnen Privékliniek Arenborghoeve Dhr. W. de Groot.Hij bemiddelt tussen arts en cliënt en hij is te bereiken per email: klachtenfunctionaris  of per post:

Privékliniek Arenborghoeve
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Genrayweg 49
5916 NG  Venlo

3) Indien wij er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie waarbij wij zijn aangesloten.
De klachtencommissie kan alleen schriftelijk ingediende klachten in behandeling nemen. Als u een klacht wilt voorleggen aan de externe klachtencommissie, dan kunt u deze schriftelijk per post richten aan:

NVVCC
t.a.v. De klachtencommissie
Blaak 243
3011 GB Rotterdam

Wij zijn per 04-07-2017 aangesloten bij de geschillencommissie

Enquête

Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze cliënten nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere cliënt die op eindcontrole is geweest, ontvangt een uitnodiging voor ons cliënttevredenheidsonderzoek.

In de enquête worden vragen gesteld over onder andere de informatie die u gekregen heeft omtrent uw behandeling, de bejegening en deskundigheid van de arts, hoe u het verblijf binnen Privékliniek Arenborghoeve ervaren heeft, het resultaat van de behandeling en of u Privékliniek Arenborghoeve zou aanbevelen bij vrienden en familie.

Ons streven is dat de vraag over het resultaat van de behandeling wordt beantwoord met minimaal een gemiddeld rapportcijfer van 8.0.

Een doelstelling die we nog niet op alle punten bereikt hebben. Om te weten te komen hoe we onze service kunnen verbeteren, hebben we in de enquête ook open vragen opgenomen. Zo vragen we aan onze cliënten wat ze waarderen aan onze service en op welke punten we nog kunnen verbeteren. De feedback wordt eens per kwartaal doorgenomen door de medisch directeur, de officemanager en de manager kwaliteit en veiligheid. Op die manier waarborgen we een continu verbeterproces.

Bel ons voor meer informatie op 077 320 8300.
Neem contact met ons op via de contactpagina.

Zoeken op deze site
Search
Nieuwsberichten